opc_loader

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief en ontvang bij eerste bestelling een Wine Tasting Set. 

LeeftijdcontroleOm de inhoud van deze pagina te bekijken dient u 18 jaar of ouder te zijn, kunt u dit bevestigen?
Ja Neen

Gratis verzending vanaf 100 Euro in Benelux - Gratis omruilgarantie tot 1 jaar - Leveren "waar" en "wanneer" u wilt

Overeenkomstig Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt de Koper als consument (zoals bepaald in artikel 3) over een termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de levering van de bestelling, om Made in Piedmont Wines eventueel in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet.  Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele Koper.

Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de Koper dat recht niet.

De kennisgeving van verzaking kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief geadresseerd aan de Klantendienst van Made in Piedmont Wines.  De Koper kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegdeformulier (zie hieronder) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het recht op verzaking van de Koper is afhankelijk van het zo snel als mogelijk terugsturen van de totale levering en dit in ieder geval binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld.  Na de termijn van 14 dagen worden de geleverde producten noch teruggenomen, noch terugbetaald.  Made in Piedmont Wines behoudt zich eveneens het recht voor te weigeren de teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden teruggezonden.

Om een bestelling terug te sturen dient de Koper de in de algemene voorwaarden voorziene terugzendvoorwaarden na te leven.

Made in Piedmont Wines betaald het bedrag van de betrokken bestelling, evenals de eventuele administrative kosten, terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verkeren).

Formulier voor herroeping:

Om een overeenkomst te herroepen dient u ons herroepingsformulier in te vullen.

https://www.madeinpiedmont-wines.be/images/bestanduploaden/FORMULAIRE-DE-RETRACTION.pdf

Mail dit document naar: sales@madeinpiedmont-wines.be

Topas bv
De Regenboog 11 bus 34
2800 Mechelen
België
+32 (0)478/70.48.36
sales@madeinpiedmont-wines.be
IBAN: BE 06 3100 0984 8822
BIC: BBRU BEBB
KvK: BE0447.107.246
Btw: BE0447.107.246

Contact

*